Soudní znalectví

První oblastí mé činnosti je soudní znalectví.

  • Znalcem jsem byl jmenován Městským soudem v Praze v roce 1999 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady. Jmenování předcházela dlouholetá praxe v oblasti pojišťovnictví, kde jsem jako likvidátor pojistných událostí posuzoval a odhadoval škody pro tehdy jedinou existující organizaci v tomto státě, což byla Česká Pojišťovna. K tomu jsem prováděl cenové kalkulace nových výrobků podle tehdejších cenových předpisů. V současné době vykonávám tuto činnost zejména pro svého jmenovatele, což je resort Ministerstva spravedlnosti, ostatní státní organizace, soukromé organizace, exekutorské úřady, fyzické osoby a soukromé občany, a to v oblasti znaleckého posuzování movitého i nemovitého majetku, pozemků, staveb, technologií, automobilů a podniků včetně oceňování goodwillu a ochranných známek.

  • Jsem tajemníkem Komory soudních znalců České republiky od jejího vzniku a členem Asociace znalců a odhadců České republiky. Mou úlohou v těchto organizacích je zabezpečování managementu a to zejména v oblastech celoživotního vzdělávání. Z tohoto titulu jsem také absolvoval a průběžně absolvuji veškeré vzdělávací kurzy, akce, postgraduály a školení. Ve sledovaném období jsem absolvoval mimo jiné Rudolfínskou akademii Asociace starožitníků České republiky, která je členem mezinárodní organizace C.I.N.O.A. a složil jsem příslušnou závěrečnou zkoušku v oboru starožitník.

  • Absolvuji průběžně školení znalců organizované Asociací znalců a odhadců České republiky a to se specializacemi nemovitosti, motorová vozidla, stroje a zařízení, zemědělská a manipulační technika a movitý majetek.

  • Na mezinárodním poli zabezpečuji harmonizaci znalecké činnosti v rámci Evropské unie, kdy jsem v průběhu této činnosti získal mezinárodní certifikát pracovníků Evropské unie 45013 od Eurex Zert pro obor ekonomika – ceny a odhady věci movité.